19/8/17


 στερεοσκοπώντας
σε πόσες διαστάσεις είπαμε?
άσε, ήρθε το διαστημόπλοιο
κλείσε την πόρτα-

©AR 2017, August


μαγνητίζοντας
κλεμμένα
αυτοκόλλητα
σε θρύμματα
καθρέφτες
κολλημένα
σ’ επιφάνειες γυμνωμένες
κυρτά
/συγκολλητικό
παρελθόντος


©AR 2017, August
από νέες συλλογές -λέμε τώρα.....-
αν ήταν να θυμώσει κανείς, αυτές τις ημέρες θα είχε πολλές αφορμές, από κείνους που νέμονται εξουσία που δεν τους αναλογεί και, αθάνατε Γιώρ...