17/8/17

καλές βουτιές στους διακοπεύοντες, κουράγιο στους υπόλοιπους

από το χωριό μου του 2014, Αρβανητιά....…Βρέχει μάτια, βρέχει σε μάτια και τα δάχτυλα, κοκκαλωμένα κι αυτά. Η γλώσσα, αμίλητη. εμείς σκουπίζουμε σκούρα γης, αν καρπίσει, κάρπισε, αν δεν, σκουπίζουμε μάτια, η θέση σε δοκιμαστικό σωλήνα φορμόλης.

Κοίταγες με όλα σου τα μάτια λυτά…
αν κάποιος θέλει, αμέσως φαίνεται,
-λέω πάντα,two to tanguear-
Ο θάνατος είναι φορμόλη
στη φορμόλη χωράνε τόσα, κρινάκια, ποντικάκια και υπολείμματα χεριών εν αχρηστία, τι να κάνει κανείς τόσα δάχτυλα πεσμένα καταγής?


-περνάνε τα χρόνια, για διακοπεύοντες, καλές βουτιές
στα μέρη  μας  στη Σάμο, και ιδιαίτερα στην Μουρτιά, θέλει πέδιλα, βλέπουμε, καλά μακροβούτια-

αν ήταν να θυμώσει κανείς, αυτές τις ημέρες θα είχε πολλές αφορμές, από κείνους που νέμονται εξουσία που δεν τους αναλογεί και, αθάνατε Γιώρ...