16/7/17

στο καλό....

Τους μεγάλους δημιουργούς οφείλουμε να τιμούμε, εν ζωή και εν θανάτω, οπόταν μας καταλείπουν το έργο τους παρακαταθήκη.
Σ' αυτή την μικρούλα χώρα, ο Κώστας Μουρσελάς υπήρξε μεγάλος δημιουργός
σας ευχαριστούμε....
*η γενιά μας σας ευχαριστεί που θρέψατε την μετεφηβεία μας με αεράκι δροσιάς μέσα στο ζοφερό περιβάλλον της Χούντας, διαβάσματα για πανελλήνιες ή μη, το διάλειμμα ήταν επιβεβλημμένο για να τραφούμε με το επέκεινα.

Καλό σας ταξίδι κύριε Μουρσελά-