17/7/17

εμείς

... κάπως έτσι ξεγλιστρήσαμε από
το παρόν
Και νομίσαμε πως το
Ξεγελάσαμε
Στημένη μας την είχαν
-αυτό το είπαμε μετά-
Εμείς αθώοι κουβαληθήκαμε ως εκεί
Με τα παλιά τραγούδια στην
Πλάτη
Με τις ιαχές του θάρρους
Εμείς που
Δεν ξέραμε
Ούτε το φανταζόμασταν πως η ήττα είχε
Τέτοιο στρεβλό πρόσωπο
Γι’ αυτό και
ξεφωνίζοντας Οπισθοχωρήσαμε 
και οι άλλοι νόμισαν τις φωνές νίκη
αυτήν την ήττα την πρώτη από τις πολλές
που μετρημό δε θα χουν πια
Ιούλιος 15
Μέρη Λιόντη-Χαρωνίτη