6/6/14

συμμετοχή 25th Hour project

http://25thhourproject.tumblr.com/post/87923323729/25

Ευχαριστείες πολλές στον Γιώργο Ιατρίδη και ευχές για απόλυτη ευόδωση του προγράμματος.

-επειδή χάνεται κάπως το νόημα, ο τίτλος είναι: "Αχνός βηματισμός"
ευχαριστείες και πάλι.