6/6/14

ο παλιός είν' αλλιώς (αθάνατη η δασκάλα Maria Antonietta Macciocchi)


Εραστές

Από τη συλλογή  «Τα έργα και οι νύχτες», 1965

ένα λουλούδι

όχι μακριά απ’ τη νύχτα

το κορμί μου βουβό

ανοίγει

στη λεπταίσθητη επείγουσα ανάγκη της δροσοσταλίδας.

και σ΄ αυτή που μόλις ξεκινά, δίχως ν΄ αλλοιωθεί το πάθος,
αλλά συνάγοντας εικόνες για να με υπερασπιστώ.
Σπιλωμένος από άθεο χρόνο το σώμα μου θραύσμα.
της Αλεχάντρας Πισαρνίκ© και σ΄ αυτή που μόλις ξεκινά, δίχως ν΄ αλλοιωθεί το πάθος,
αλλά συνάγοντας εικόνες για να με υπερασπιστώ.
Σπιλωμένος από άθεο χρόνο το σώμα μου θραύσμα.
ΑΡ μην λέμε τα ίδια…

Όσα θηλυκά  και αρσενικά ονόματα , καθώς και τοπωνύμια, στον ενικό μπορούν να κλιθούν, κλίνονται, καλοί συνάδελφοι, Αλεχάντρας, αλλιώς θα ακούγαμε η Ρώμη της Ρώμη, το Παρίσι του Παρίσι και το Μεξικό του Μεξικό (αυτό, τρέχον). Να προσέχουμε κάπως όταν και τι μεταφράζουμε παλαιότεροι και νεοσσοί?