2/8/17

θερμό το ευχαριστώ στον Δημήτρη Αγγελή και στο φρέαρ για την φιλοξενία καύσωνα:

http://frear.gr/?p=19005