22/7/17

πριν έναν χρόνο και κάτι όλα έδειχναν πως τα πράγματα θα πάνε καλλίτερα, τώρα, σε χείλη ετοιμόρροπα, "δεν ξέρω πια, δεν βλέπω πια, μηδέ τους ορίζοντές μου" από τα 'Επεα πτερόεντα? 2009, Τυπωθήτω

http://fractalart.gr/amalia-rouvali-poems/

μες στους ακκισμούς, είθισθαι οι εσχατόγεροι να βάζουμε φωτογραφίες παλιού καιρού χαλάσματα, κάκιστα, τούτη είναι του 1998, μετράμε χρόνια και βγάζουμε συμπεράσματα...