30/4/17

αλητεύοντας ακόμα στο κάτω μέρος του μυαλού...
πώς πέρασαν οι μέρες, πώς πέρασαν τα χρόνια...