15/7/16και οργή

όταν το δάχτυλο δείχνει τον στόχο
εκείνοι
κοιτάνε το δάχτυλο

σε αυτόν τον ασύμμετρο πόλεμο,
αλί στους λαούς
με τέτοιους κυβερνώντες τους παγκοσμίως,
αλί στους λαούς...