28/10/15

ιστορίες...

μία οικογένεια ανιστορεί, κάπου κειμέσα,σε φωτογραφίες του βίντεο,  ο κοινός μας παππούς Κώστας Παπαδόγιαννης, συνταγματάρχης πυροβολικού του τακτικού στρατού,μετά την εις θάνατον φυλάκιση στην Ακροναυπλία και την Αλβανία υπό τον Δαβάκη, Διοικητής -Επιτελάρχης της Ομάδας Μεραρχιών Μακεδονίας του ΕΛΑΣ με τους συνστρατιώτες κι αδερφικούς φίλους Μπακιτζή και Σαράφη, στις ίδιες φωτογραφίες κι η μάνα μου Τερέζα, Ελασίτισσα.
- ένα από τα παιδιά του Μάκη είναι ολόιδιο ο Ντίνος Κατσαΐτης-

.https://sikam.wordpress.com/2015/10/27/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%82-27-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B7-2015/

https://sikam.wordpress.com/tag/n%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%90%CF%84%CE%B7%CF%82/