23/9/15

πολιτικό σχόλιο

https://youtu.be/b9riWgkqyIM
Καταλύομαι, λοιπόν,
στο δόγμα
της μίας
και μοναδικής
υπό -
θαλάσσας/
ασπροσέντονης
ή
πρασινομπλέ,
                    αποφασίστε.
Αναλύομαι, λοιπόν,
στα εξ ων συνετέθημεν
κι έπειτα;

Αναφύομαι, λοιπόν,
                  σε κρύπτες
                                        ενοχών,
                αβρόχοις ποσί
                                            παιδιόθεν/
                                                                   αβρόχοις ποσί
ως ύπαρξη
                                       αμορφοχθόνων
              κυττάρων
belli  ?what?
σε επίπεδα σχήματα
                συμμετέχοντας
                     ή
                    μη
                απέχοντας
ή
μη 
σε πολύπλαχθες όχθες
ή
μη
Πνίγομαι

ή
μη
σε νουφαρώδεις αναλαμπές
         σε πρασινοφαιά ύψη
επιπλέοντας
ή 
μη
  σε σκοτωμένη μνήμη/
                                     στραγγαλισμένη σε υπερπέραν.
Καταλύομαι, λοιπόν,
και δεν ξέρω
                   αν φταίνε
τα νερά,
     οι νάρκισσοι
ή
                             οι αταβισμοί-.
Κατα ~ πνίγομαι, λοιπόν,
σε σεντούκια
                                                                   αναμνηστικά
Ανοίγω, λοιπόν,
τα σεντούκια
                        της ανοχής,
Από θέση σιντέφια,
 Αποφασίζω, λοιπόν,
       το τίποτα,
                             ομνύω, λοιπόν,
σε υποθαλάσσιους πειρασμούς
                                                    διαχρονικώς διασκορπισμένους/
κι ας μην  έχουν
χρώμα του χιονιού

Καταλελειμμένοι

στον τόπο

στον χρόνο

στον χώρο

καταλελειμμένοι/
Και λοιπόν;
July 2, 2013
στεγνά
(υπό έκδοσιν, συντόμως)