21/3/15

εκλείψεις 2015

εκλείψεις, λήψεις, από ~ λήξεις"έφυγες πριν να έρθει το πρωί
και δεν είπες ν' αφήσεις πίσω σου
ούτε μια ρανίδα από σέναν/
έτσι, για να σε θυμάται ο χώρος". 

"Έπεα πτερόεντα", Δεκ. 2009