23/10/13

αναπλι

 
 
 
Έφυγες

και δεν είπες ν' αφήσεις πίσω σου
ούτε μια ρανίδα από σέναν,
Έτσι,
για να σε θυμάται ο χώρος.
 
Έπεα πτερόεντα; 2009
 
~~~~~~~ 
 
Μου 'μαθαν
να μην περπατάω
απαλά,
μου 'μαθαν
να μην περπατάω
βαριά,
μου 'μαθαν
να προσέχω
πού περπατάω.
 
Να περπατάω
δεν  μου 'μαθαν.
 στην Παναγίτσα
και στην Παραλία.
 
Στο πουθενά
έμαθα να περπατάω
\από μόνη μου.-
 
Οκτ. 2013