19/6/13

Κατά ~ πτώσεις και πανωσηκώματα

ΒΥΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ (γεν. 1932)

Ο νεκρός της οθόνης

Έτσι όπως έγυρε στην τελική του πτώση

αρπάχτηκε από την οθόνη που έπεσε κι αυτή μαζί από πάνω
του
μανδύας διάτρητο σκοτάδι.
Τρέξαμε τον σηκώσαμε και στα κρυφά περάσαμε στην έξοδο
κινδύνου
έμπαζε από παντού αναφυλλητό
η νύχτα της Αθήνας ξέβραζε ναυάγια τραγουδιών και σάπια
φώτα
κι η σκάλα φρέαρ στο πουθενά.(...)


Πηγή και συνέχεια: http://tokoskino.wordpress.com

* (προφητείες στην επικαιρότητα)