20/6/13

ΞΑΝΑ-ΜΑΝΑ

Ξανά υπογράφουμε για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και τις χορωδίες που τις καταργούν, στον γνωστό μας κόμβο:
http://www.avaaz.org/en/petition/Save_the_National_Ochestras_in_Greece/?adEFxdb