23/12/12

ΑΠΟ...

  Πράγα
 
 
Από-υπό-αντί-αμφί
                
                    Απέχω
                                                      από λέξεις
                                                       απ-έχω
                                      ήχους
αφ-υπνίζω
                                           σκιές
                         απο-κρυπτογραφώ
εικόνες
                                                                                            υπο-κρύπτω
αισθήσεις
                                               αμφι-σβητώ
                                                                το σύμπαν.
Σκια-γραφώ
                              ιδέες
                                                                                     ανθ-ίσταμαι
στο είναι μας.
                                       Προσ-πίπτω
                                                          ημών
                                                                  κατα-πίπτω
                      στον γκρεμό
                             αντι-κρύζω
                          το μάτι
                                                                           του ήλιου
                          αντι-κρούω
              εμαυτούς
                                                        νικιέ-μαι
                       από αλλήλους.
2011