8/12/17

γιατί έτσι βρε αδερφέ!!!!!! 
https://youtu.be/wxFCs2IbX4A
διότι δεν έπρεπε αυτό το 1333, γινήκαμε 1334 και ησυχάζει ένα γύρω η πλάση
σε μία από τις φωτογραφίες είναι η μητέρα μου, φοιτήτρια τότε Ιατρικής και Επονίτισσα