8/12/17

γιατί έτσι βρε αδερφέ!!!!!! 
https://youtu.be/wxFCs2IbX4A
διότι δεν έπρεπε αυτό το 1333, γινήκαμε 1334 και ησυχάζει ένα γύρω η πλάση
σε μία από τις φωτογραφίες είναι η μητέρα μου, φοιτήτρια τότε Ιατρικής και Επονίτισσα αν ήταν να θυμώσει κανείς, αυτές τις ημέρες θα είχε πολλές αφορμές, από κείνους που νέμονται εξουσία που δεν τους αναλογεί και, αθάνατε Γιώρ...