24/11/16


υπάρχουν άνθρωποι που τρομάζουν και είμαστε πάντα μαζί τους, πάντα δίπλα τους ...


Μου 'μαθαν

να μην περπατάω
απαλά,
μου 'μαθαν
να μην περπατάω
βαριά,
μου 'μαθαν
να προσέχω
πού περπατάω.

Να περπατάω
δεν μου 'μαθαν.

Στο πουθενά
έμαθα να περπατάω
\από μόνη μου-
-ΑΡ από επερχόμενα..

-επί δύο το βήμα... αφιερώνεται, θα τα καταφέρουμε...