25/9/16


Προεκτάσεις

Τα παιδιά έχουν την  πλατεία
η πλατεία είναι μεγάλη
πότε-πότε, αφήνουν και σ’ εμάς την πλατεία
η πλατεία είναι μικρή, τετραγωνική.
Τα παιδιά έχουν τα δέντρα
δεν βλέπουν τα δέντρα
Εμείς έχουμε τα δέντρα
μόνο δέντρα
κι ο βράχος ενοχλεί
δεν  έχει θάλασσα εκεί.
Όταν κάποτε φεύγουν  τα παιδιά,
οι άνθρωποι και τα σκυλιά,
για λίγο μόνο,
μένουμε τα δέντρα
κι εμείς.
Προφανώς, στα δέντρα αρέσει ο βράχος.
Οι σκιές του κάνουν την πλατεία πολυγωνική
η μόνη χρησιμότητα
που θα μπορούσε να του αποδοθεί.

Σεπτ. 2016

(γκρινιάζοντας που ο βράχος του Παλαμηδιού δεν είναι θάλασσα)