1/12/15

ξεχρεώνοντας

Φιλί

Το χρώμα
του φιλιού σου
δεν επανέρχεται
όσες γονυκλισίες
κι αν κάνω
                         -μαύρο
στα περιθώρια\μαύρο-.
ας μην αρχίσουμε
τις μελό κατακόκκινες/
αστραπές-
για άσπρο?
μαράθηκε ο ορίζοντας
 
πλαντάζοντας στο σύννεφο,
άσ’το, μαύρο κι ό,τι βγει\
Η γεύση
του φιλιού σου
ήχος
πλάγιος
στους χειμάρρους
σβησμένος
στο ταξίδι.
Ο απόηχος
του φιλιού σου
-τράκτερ πέρασε.
Η ανάμνηση εδώ/

- ένα φιλί
γράφτηκε
μόνο/

σε κομμάτι σπασμένης παλάμης

είχε γεύση
 σκόρδου
           στην αρμαθιά των αποδείξεων-.

2013
 ©ΑΡ προεπισκόπησηKiss

The color
of your kiss
does not recur
no matter how hard I genuflect
-black
within the margins\black.
                      let’s not start
with the melodramatic red hot/
                     thunderbolts-
white?
the horizon’s withered
let it be, black-whatever will be/
The taste
of your kiss
    echos
    plagal
faded
travelling
in the torrents.
The echo
of your kiss
-tractor passed by.
The memory here/
                                                                  one kiss
                                                                was written
       on a broken palm
it had
                       the taste of garlic
                                                                            on the braid of proof/
                                             

© all rights deserved: Translated by Effie Tsironi
-ευχαριστείες και  πάλι  στηνΈφη