31/10/14

25η ΩΡΑ

Γιώργο Ιατρίδη, που γιορτάζεις σήμερα ευχαριστώ και πάλι πολύ για την φιλοξενία και πολλή επιτυχία στο εγχείρημα που πάει περίφημα, να ζήσεις.