25/11/13

ΆΧΤΙΣΤΑ ΟΛΑ

 
Φούγκα και παραλλαγή nο. …….
άχτιστη μέρα
σε άχτιστη λέξη
άχτιστος τοίχος
γκρεμισμένη ζωή
πλίνθοι
χύμα
τα υλικά
συγκόλλησης
να εφευρεθούν/.
Νοέμβρης 2013