6/11/13

Μια περίφημη πρόταση

Μια πρόταση που θα στηρίξουμε και θα προωθήσουμε:  τ' Ανάπλι ν' αναδειχθεί Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021 (τότε μας αναλογεί).
Την ιδέα πρότεινε ο prefadoros: www.prefadoros-blog.com
Από τον ίδιο, ανοίχτηκε σελίδα στο Φατσοτέφτερο:

https://www.facebook.com/Nafplio2021

 
 
Ξεκινάμε δυνατά.

http://youtu.be/BHGTBYp1L88