19/10/13


 

\Επιστροφές./-

                                    Ευσύνοπτα

                                        επιστρέφουν

                                           ο προτάσεις αναμνήσεων

                                           σε δυσνόητο περίβλημα

                                           επαρκώς σφιχτοτυλιγμένο

                                                     γύρω

                                                        από ακρωτηριασμένους

                                                              αρμούς

 

                                       Ευνόητα

                                          επιστρέφουν

                       καταπτοημένες οι ιδέες

                                       από δύστροπες ατραπούς

                               

                                με πονεμένα τα μάτια απ’ τον ήλιο

                            καταπονημένες

                                   \εξάντληση του πουθενά/.

 

                                      Ευάλωτα

                                          αναπτύσσονται

                                          οι ιδέες των προτάσεων

                                          μετά το τόσο άλγος.

                                          Και τα χέρια, ακρωτηριασμένα κι αυτά\

 

    Γιαυτό μου λέω:

    -άστο καλλίτερα…../-