27/4/13

ΣΥΝΑΦΕΙΕΣ

Ο Ιάννης Ξενάκης χθες, σήμερα, πάντοτε:
http://www.lifo.gr/team/retrolifo/27484

και: http://youtu.be/n2O8bMlEijg

Το πολύτοπον: http://youtu.be/iklDWi1-HLA

Η ανάρτηση αφιερώνεται στον φίλο μου τον Τεύκρο: