7/3/13

Η Τελευταία Πτήση (λίστα αναπαραγωγής)Λεκτικώς ακροβατώ
 
Λεκτικώς ακροβατώ
                           στο όριο του εαυτού μου
                         συνωστιζόμενες λέξεις
                                                               που δεν λένε
                                                                                                               να βρούνε τον δρόμο τους
ολβίως αποθνήσκω.
                                            Η πεποίθηση
    ότι δεν τα κατάφερα
                                                       διαιωνίζεται διακτινιζόμενη
στον αέρα.