9/12/15

φουγκάτες ευχαριστείες

pour cause...

-Κοίταγες με όλα σου τα μάτια λυτά, όταν δέθηκαν φιογκάκι από αλυσσίδες του συρμού, πέσαμε, ήρθαμε στα ίσα μας πια, ούτε δεσμά ούτε κρατήματα.-


You were staring, with all your eyes unleashed, when they were braced in a pretty little bow by the chains of our days , we fell, we've sobered now, no ties, no more, nor anchors at all-

προ~κατά~βολές

ευχαριστείες και πάλι στην Έφη, κι ας γκρινιάζει
© 'Εφη Τσιρώνη

από την επερχόμενη συλλογή "Φούγκα και παραλλαγή", απόδοση στα αγγλικά: 'Εφη Τσιρώνη.

-αλλάζοντας φύλλο και φύλο -φυσικά-