26/11/15

ένα χάδι...

το θύμσε πολύ αγαπημένος άνθρωπος σήμερα, όταν ο κήπος γέμιζε τον χειμώνα: