19/11/15

είναι κι αυτή η Γαλλία

https://rde.revues.org/625


Diderot et le nom d’ami : à propos de l’Essai sur les règnes de Claude de Néron.

O Ντιντερό και το όνομα αυτού που ονοματίζουμε "φίλος", σχετικά με το δοκίμιο για την επικράτηση του Κλαύδιου και του Νέρωνα.

Είναι κι αυτή η Γαλλία, το σπίτι μας.

Edgar Degas, les danseuses