20/12/13

ΒΑΒΟΥΡΗΣ, ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ


ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΒΟΥΡΗΣ
Μη με ξυπνήσετε

Μη με ξυπνήσετε αν με βρείτε
να κοιμάμαι ακόμα.
Ίσως ονειρεύομαι και πάλι
ακριβώς όπως και τότε που με ξύπνησαν
λέγοντάς μου
πως δεν είχα να κερδίσω τίποτ
ʼ απʼ τα όνειρα.
Κι εν τούτοις ό, τι έζησα,
κι εν τούτοις ό, τι κέρδισα
ήταν μέσα στα όνειρά μου μοναχά.

Σε χρόνο υπερσυντέλικο

Αισθήματα και πρόσωπα σε χρόνο υπερσυντέλικο
παρωχημένα ανέκαθεν
και τότε ακόμη που τα ενόμιζα ενεστώτα.

«Είχα ζητήσει» λόγου χάριν – να σε βρω
δεν σ
ʼ είχα βρει
αν κι ισχυρίζεσαι πως πιο πολύ
μ
ʼ είχες εσύ αναζητήσει,
γράφοντας γράμματα αναρίθμητα
θαμμένα τώρα
κάτω απ
ʼ την κάθετη ψυχρή βροχή της Δοτικής:

Εν Λαμία –θυμάμαι–
Εν Αθήναις –θυμόσαστε–
τη δωδεκάτη πρώτου, έτους
έτους… ποίου;
Δεν είναι δυνατό να ξέρω πια,

πάντως, εκείνων των εντάφιων ημερών
παρωχημένα αισθήματα και πρόσωπα
σε χρόνο πάντα υπερσυντέλικο
και όταν ακόμη τα επίστευα ενεστώτα.

Συλλογή: «Ορφέας κατερχόμενος» 1971, από την συγκεντρωτική συλλογή εκδόσεις Ερμής 1998