24/3/13

Μηχανή του Χρόνου- Παύλος Σιδηρόπουλος- Α'μέρος

Οι ωραίοι (άνθρωποι, όχι μόνο στη φάτσα) πεθαίνουν νέοι. 1.