24/3/13

ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-Συναυλια Μετρο 19-02-1989

Σ' αυτή τη συναυλία είχε γενεί της παλαβής.