9/5/14

ύπνος από στάχτες

ευχαριστείες πολλές για τη φιλοξενία στον Στράτο Φουντούλη και το περιοδικό Στάχτες" -ο Λόγος στο διαδίκτυο-
http://staxtes.com/2003/?p=3506