5/6/13

Στη σιωπή των λέξεων
(σωπαίνω....)
Σωπαίνω λέξεις
σιγάζω σώμα
σωπαίνω εγώ...


http://youtu.be/jSpAnOEO-wk