3/5/13

αι γενεαί πάσαι

 
 
Ιεροσόλυμα, ο πανάγιος τάφος
 
 
 Και μνήμη Λευτέρη Βογιατζή