9/5/12

ΟΙ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΦΑΛΝΤΑΣ

Η σκέψη είναι δωρεάν, η μη-σκέψη κοστίζει πανάκριβα