8/4/12

Χωρίς καν...
Μπορεί χωρίς καν να το ξέρεις...
Διέπραξες έγκλημα:
Αντιποίηση συναισθημάτων.
"Έπεα πτερόεντα;" 2009

http://youtu.be/5BKk8iyDOOU