22/5/18


μην ξανα-αγγίξεις το πρόσωπό μου, γέρασα, εξάλλου, μην ξαναβαδίσεις σε μπύρες σαν το γύρω-γύρω του ρολογιού της Πλατείας, κοίταζα τα παπούτσια μου κι εσύ εμέναν