22/5/18


μην ξανα-αγγίξεις το πρόσωπό μου, γέρασα, εξάλλου, μην ξαναβαδίσεις σε μπύρες σαν το γύρω-γύρω του ρολογιού της Πλατείας, κοίταζα τα παπούτσια μου κι εσύ εμέναν

αν ήταν να θυμώσει κανείς, αυτές τις ημέρες θα είχε πολλές αφορμές, από κείνους που νέμονται εξουσία που δεν τους αναλογεί και, αθάνατε Γιώρ...