17/4/18

Θεοφάνης Τάσης στην «Κ»: Απολαμβάνουμε βάσει των... likesτον παρακολουθώ, είναι πολύ καλός, χαίρομαι που τον έχω γνωρίσει, σε άλλο κοινωνικό περιβάλλον

αν ήταν να θυμώσει κανείς, αυτές τις ημέρες θα είχε πολλές αφορμές, από κείνους που νέμονται εξουσία που δεν τους αναλογεί και, αθάνατε Γιώρ...