17/4/18

Θεοφάνης Τάσης στην «Κ»: Απολαμβάνουμε βάσει των... likesτον παρακολουθώ, είναι πολύ καλός, χαίρομαι που τον έχω γνωρίσει, σε άλλο κοινωνικό περιβάλλον