19/4/18


αίμα/στίγμα\ αιμάσσον
σήμα /στίγμα\ εν βρασμώ
ποιοι εγκέφαλοι
το αναλογισθήκαν,
να ξέρω κι εγώ?
ασπρίζοντας
αίματα
σε ζεμένες αρθρώσεις
γάζες χωνεμένες
αιδάτινη γραμμή/αμήχανη αιδώς-
βρεμμένη αίμα γραφομηχανής γραφή
στερέωμα
να κρατήσει Ηρακλείς
γήρας φθισικό 
-τα πλακάκια είναι πάντα ασπροκόκκινα,
υδάτινο κύμα
σε απλωτές αφής
κύμα-αίμα και γραφή-
επιστροφή/.

a vuelo de pájaro * σ' ένα φτερό επάνω* ©ΑΡ

https://youtu.be/pMz7NfykmtA


όταν ήσουν νεαρούλης πρώτος δεξιά, ετών 17, για πρώτη και τελευταία φορά μοιάζεις στη μάνα σου, θες τα μήλα βαλκανικά, πρώτος αριστερά ο παι...