8/3/18

τι ακριβώς δεν γιορτάζουμε σήμερα

τι είπαμε πως δεν γιορτάζουμε σήμερα?
τα πάντα: https://tomov.gr/2018/03/06/8-%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7-2018-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9/

να είμαστε εκεί