23/2/18η γλώσσα είμαι εγώ, όπου εγώ ισοδυναμεί με έμβια μονάδα –εφόσον και τα ζώα και τα φυτά διαθέτουν , θυμόμαστε πώς γέρνει το νυχτολούλουδο-. Η γλώσσα είναι σύνολο φωνημάτων μέσω των οποίων εκφράζονται διαθέσεις των εμβίων. Στο ανθρώπινο γένος, το εγώ δύναται να αναφέρεται και σε μικρότερα ή μεγαλύτερα κοινωνικά σύνολα, αναφερόμαστε, τότε, σε σύναψη πολλών εγώ. Ένα σύνολο φωνημάτων, δομημένο σε σύστημα με κανόνες εν συνεχή εξελίξει, συνιστά γλώσσα, πρώτα διαδιδόμενη με την εκφορά του λόγου και εν συνεχεία καταγραφόμενη γραπτώς.

-ενδιαφέρον κείμενο-
*το σχόλιο ΑΡ από δοκίμιο λίγο παλιό αλλά υπό έκδοσιν*


όταν ήσουν νεαρούλης πρώτος δεξιά, ετών 17, για πρώτη και τελευταία φορά μοιάζεις στη μάνα σου, θες τα μήλα βαλκανικά, πρώτος αριστερά ο παι...