27/2/18© Δημήτρης Κουλουριώτης

από τον Καρβούνη, ανάμεσα Μανωλάτες και Βουρλιώτες-Σάμος-