7/11/17

ο Νίκος είναι πιο "προκομμένος" από την αφεντιά μου:


μάλλον κωμειδύλλιον, γελαστικό και διασκεδαστικό, με την μεταφραστική πέννα και δια χειρός, πρόσκληση και από εδώ

https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_de_Andrade#Novels