28/11/17

βλέπεις, διαβάζεις, ακούς,
ίσως ένα καλό σχόλιο από ένα ποίημα της μάνας μου: 


ΟΥΚΕΤΙ

Ουκέτι

τόπος,

χρόνος,

χρήμα,

δύναμη

δημιουργίας.

Έλος.

Τέλος.

αν ήταν να θυμώσει κανείς, αυτές τις ημέρες θα είχε πολλές αφορμές, από κείνους που νέμονται εξουσία που δεν τους αναλογεί και, αθάνατε Γιώρ...