2/11/17


μάλα ράτσα θα πει  αντικειμενικά "σκατόφατσες" το λέμε ευγενικά, εμείς....