3/10/17

Πράγματα ξεσκονισμένα
έρχεσαι τώρα να μου πεις
σαρώνοντας
σκόνες ριγμένες
σε γκρί κλαμμένου ουρανού
με δάχτυλο θολό
-αφού δεν είναι
του καλού σου χεριού
τι τα θες τα γυαλικά
υλικά
φερτά
με το ζόρι
εικονοποιώντας
στιγμές
του κανενός καιρού?

sept.2017

αν ήταν να θυμώσει κανείς, αυτές τις ημέρες θα είχε πολλές αφορμές, από κείνους που νέμονται εξουσία που δεν τους αναλογεί και, αθάνατε Γιώρ...