3/10/17

Πράγματα ξεσκονισμένα
έρχεσαι τώρα να μου πεις
σαρώνοντας
σκόνες ριγμένες
σε γκρί κλαμμένου ουρανού
με δάχτυλο θολό
-αφού δεν είναι
του καλού σου χεριού
τι τα θες τα γυαλικά
υλικά
φερτά
με το ζόρι
εικονοποιώντας
στιγμές
του κανενός καιρού?

sept.2017