20/9/17

19 σεπτ.1985-19 σεπτ. 2017

http://www.jornada.unam.mx/2017/09/20/politica/003n1pol

σιωπή
και
πένθος