20/7/17ΣΤΕΛΛΑ ΔΟΥΜΟΥ-ΓΡΑΦΑΚΟΥ

Κι αυτοί που λείπουν για πάντα
φορούσαν ώριμες φράουλες στα χείλη τους
όταν μας ξέχασαν.
Κι όμως εδώ κοιμούνται
στην τελεία που μας χωρίζει.

Σημεία / ΧΡΟΝΟΡΥΧΕΙΟ εκδ. Θράκα 2017